Ranking kancelarii 2021. Burzą mity o pracy prawników - nagrody za innowacje w kancelariach

Za pomysły na upraszczanie języka i uczenie się jasnej komunikacji nagrodę otrzymała kancelaria Affre i Wspólnicy. Wyróżnione zostały kancelarie Maruta Wachta, Rödl (grupa Rödl & Partner), Lubasz i Wspólnicy oraz DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski. Tytuł wizjonera roku przyznano Tomaszowi Zalewskiemu z kancelarii Bird & Bird.

Publikacja: 21.06.2021 20:30

Ranking kancelarii 2021. Burzą mity o pracy prawników - nagrody za innowacje w kancelariach

Foto: Adobe Stock

Po raz czwarty w „Rankingu kancelarii prawniczych" „Rzeczpospolitej" wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze.

– Po liczbie i różnorodności zgłoszeń mogę powiedzieć, że w obszarze innowacji widać w naszej branży ruch. Kancelarie szukają sposobów na poprawienie przewagi konkurencyjnej i wzrost efektywności. Zmiana metod zarządzania oraz wykorzystanie technologii to znakomite sposoby na osiągnięcie obu tych celów. Naprawdę trudno nam czasem zdecydować, która kancelaria zasługuje na wyróżnienie. Na pewno na uznanie zasługują wszyscy ci prawnicy, którzy chcą i potrafią uczyć się nowych umiejętności, a oduczać starych. Mogą być spokojni o swoją przyszłość – komentuje tegoroczne zgłoszenia członek kapituły, prof. WSB Ryszard Sowiński.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik zauważa z kolei, że zgłoszenia nadesłane przez kancelarie pokazują, jaką drogą podążać w unowocześnianiu warsztatu pracy prawnika. – Zestaw wyróżnionych działań to gotowa recepta na skuteczną kancelarię. Odpowiada ona precyzyjnie na potrzeby klientów, a równocześnie tworzy komfortowe warunki pracy dla zespołu – podkreśla.

Trzeba mówić do ludzi

Tytuł najbardziej innowacyjnej kancelarii oraz wyróżnienie za obsługę klienta trafiło do kancelarii Afrre i Wspólnicy, która kieruje się słowami Stanisława Jerzego Leca „Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi". W tym celu korzysta z aplikacji Logios, która bada poziom trudności tekstu. Co więcej, już w 2018 r. prawnicy przeszli szkolenie z Tomaszem Piekotem – językoznawcą z Pracowni Prostego Języka. Materiały z tego szkolenia zainspirowały do stworzenia wytycznych, jak pisać. Prawnicy definiują swojego odbiorcę i adaptują formę komunikacji i język do jego potrzeb. Stworzono też listę zakazanych słów, do których należą np. „niniejszy" czy „przedmiotowy".

– Nauczyć się prostego języka to trudne wyzwanie dla prawników wychowanych na podręcznikach, wykładach i pismach trudnych do zrozumienia przez zwykłego śmiertelnika – przyznaje Ryszard Sowiński. – Na uznanie zasługuje konsekwencja i różnorodność metod zastosowanych przez zespół kancelarii Affre i Wspólnicy oraz długodystansowe podejście – dodaje ekspert w dziedzinie zarządzania kancelariami prawnymi.

Barbara Sobowska – członek rady nadzorczej firmy The Heart, zajmującej się venture building – zwraca uwagę, że innowacyjność w prawie to nie tylko rozwiązania i technologie wdrażane przez kancelarie, ale bardzo często przede wszystkim kwestia sposobu myślenia i podejścia do innowacji w różnych wymiarach. – Terminologia prawnicza nie należy do najprostszych, a dodatkowo informacje przekazywane klientom są często komplikowane przez zdania wielokrotnie złożone lub słowa, które zacierają główny przekaz. Uproszczenie komunikacji prawników z klientami to jeden z priorytetów dla branży prawniczej i tego rodzaju działania wdrażane przez Affree i Wspólnicy zasługują na uznanie – mówi Sobowska.

Z kolei Włodzimierz Chróścik nie ma wątpliwości, że sposób działania kancelarii burzy większość mitów o pracy prawników, a pracę w kancelarii czyni ciekawą przygodą. – Kancelaria szkoli współpracowników ze stosowania prostego języka, używania aplikacji, która określa poziom mglistości tekstu, używania kolorów i grafiki, aby uczynić pisma łatwiejszymi do czytania i zmniejszyć obciążenie poznawcze u odbiorcy – tłumaczy szef samorządu radców prawnych. Zwraca przy tym uwagę, że zastosowanie nowoczesnych narzędzi to jedno, natomiast drugie, ważniejsze, to prezentowana w kancelarii ogromna świadomość potrzeb zespołu i klientów, za którą idzie wdrażanie skutecznych rozwiązań. I to przede wszystkim ta świadomość i odwaga w wybieraniu nieoczywistych ścieżek zasługuje na wyróżnienie. – Patrzmy i uczmy się! – podkreśla Chróścik.

Sprawnie łączą marketing z edukacją

Za dynamikę i profesjonalizm działań marketingowych wyróżnienie przyznano kancelarii Maruta Wachta, która prowadzi program edukacyjny RODO-Środy. – Przyjemnie jest obserwować, jak z każdym rokiem marka tej kancelarii się wzmacnia i rozwija. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że w obszarze marketingu zajmuje pozycję jednego z liderów naszej branży. Nie tylko zresztą marketingu – podkreśla prof. WSB Ryszard Sowiński.

Od 2019 r. co tydzień (a od 2021 r. co dwa tygodnie) prawnicy kancelarii Maruta Wachta prowadzą warsztaty stacjonarne i online (w trakcie pandemii tylko online) z różnych tematów dotyczących ochrony danych. W ramach Portalu ODO uczestnicy mają dostęp do wzorcowej dokumentacji RODO oraz do wszystkich nagrań warsztatów (łącznie ponad 200 godzin nagrań). Dodatkowo trzy razy w roku kancelaria organizuje konferencję na temat zagadnień bieżących. W programie uczestniczy ponad 300 osób, w tym jedna trzecia to prawnicy z kancelarii i firm doradczych.

Barbara Sobowska zauważa, że Maruta Wachta jest jedną z najbardziej aktywnych kancelarii w zakresie edukacji prawnej. – Łączą marketing z edukacją prawną, organizując konferencje i szkolenia. Dzielą się tym samym bogatymi doświadczeniami i szeroką wiedzą z klientami oraz innymi prawnikami – dodaje.

Relacja mistrz–uczeń

Za wdrożenie programu mentoringowego w kategorii nowoczesność w zarządzaniu kancelarią doceniono Rödl & Partner. Taki program nieoficjalnie funkcjonował od zawsze, natomiast w oficjalnej formie został wdrożony na początku 2020 r., kiedy to nowi partnerzy, przygotowując się do swoich przyszłych ról, zostali podopiecznymi (mentee) partnerów doświadczonych, mentorów. Program obejmuje m.in. przekazanie wiedzy, umiejętności i postaw uczestnikom oraz przekazywanie wartości i wzmacnianie kultury organizacyjnej firmy.

Ryszarda Sowińskiego cieszy fakt, że wreszcie nadeszły czasy, gdy kancelarie tworzą programy rozwoju kompetencji wykorzystujące nie tylko tradycyjne szkolenia. – Mógłby ktoś powiedzieć, że w każdej kancelarii funkcjonuje jakaś forma mentoringu, bo młodsi prawnicy uczą się od starszych. To prawda. Jednak mentoring wdrażany jako proces, poparty solidnym szkoleniem mentorów i oparty na zdobyczach nauki i praktyki zarządzania to coś zupełnie innego – podkreśla.

Mec. Włodzimierz Chróścik przyznaje, że relacja mistrz–uczeń to coś naturalnego w branży prawniczej. – Okazuje się, że można ją świadomie podnieść na wyższy poziom. Dzięki programowi mentoringowemu kapitał wiedzy i umiejętności, który gromadzi kancelaria, jest przekazywany w naturalnej sztafecie pokoleń. To przemyślane, strategiczne działanie, które służy firmie, zespołowi i klientom – ocenia.

Z kolei Barbara Sobowska podkreśla, że Rödl, wprowadzając swój program mentoringowy nie tylko wzmacnia zespół zarządzający, ale rozpowszechnia model, w którym starsi prawnicy stają się mentorami dla młodszych kolegów. – Taki model pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim budowania świadomości w zakresie istotności mentoringu w dzisiejszych czasach – zauważa ekspertka.

Co potrafi robot

Za wspomaganie pracy prawniczej kapituła wyróżniła kancelarię Lubasz i Wspólnicy. Kancelaria ta stworzyła aplikację GDPR Risk Tracker, która wspiera prawników przy przeprowadzaniu analizy ryzyka z RODO dla klientów.

– Kancelarię Lubasz i Wspólnicy wyróżniają szeroko podejmowane działania w obszarze wspierania pracy prawniczej. Stworzona przez kancelarię aplikacja wspiera prawników przy przeprowadzaniu analizy ryzyka z RODO dla klientów, które to ryzyka niejednokrotnie są wyzwaniem w dzisiejszych czasach. Aplikacja pozwala na częściową automatyzację procesów i uzyskanie rzetelnych danych i raportów – wskazuje Barbara Sobowska.

Podwójne wyróżnienie (rozwiązanie wewnętrzne i innowacyjny produkt) przyznano kancelarii DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski za system RPA do robotyzacji działań windykacyjnych. Jest to rozwiązanie, które umożliwia automatyzację najprostszych, najbardziej powtarzalnych i najbardziej zniechęcających ludzi zadań, takich jak przeklejanie danych między systemami, weryfikację ich prawidłowości, korekty błędów rachunkowych. Wdrożenie jednego robota odciąża około trzech osób, które mogą wykonać w tym czasie inne zadania.

Prof. WSB Ryszard Sowiński przyznaje, że technologię RPA w działaniu widział w jednej z kancelarii już kilka lat temu. – Pamiętam, że przez kilka dni nie mogłem ochłonąć, wspominając, co potrafi zrobić robot z powtarzalnymi czynnościami. Sądzę, że takie technologie będą się upowszechniać, odciążając prawników i personel wspierający od czynności rutynowych i pozwalając im w większym stopniu wykonywać pracę kreatywną – przewiduje ekspert, i dodaje: brawo za odwagę w eksperymentowaniu.

Aktywny praktyk, innowator i wizjoner

Jednogłośnie tytuł Wizjonera Roku kapituła przyznała mec. Tomaszowi Zalewskiemu z kancelarii Bird & Bird.

Barbara Sobowska nie ma wątpliwości, iż jest on jedną z najbardziej aktywnych osób zajmujących się LegalTech w Polsce. – Aktywny praktyk, a także innowator i wizjoner, który od dawna wspiera myśl technologiczną w prawie i pracy prawników, a dodatkowo skupia się również na przekuwaniu ambitnych planów w konkretne działania legaltechowe – wylicza.

Ryszard Sowiński uważa, że mec. Zalewski jest jednym z umysłowych liderów branży. – Jest nie tylko znakomitym prawnikiem i przedsiębiorcą, ale człowiekiem ciekawym świata, popularyzatorem wiedzy i działaczem na rzecz środowiska prawników. Cenię sobie to, że mec. Zalewski łączy wizjonerstwo z rzetelną oceną rzeczywistości – potrafi poddać krytycznej ocenie zbyt śmiałe wizje, przypominając ciągle, że prawnicy powinni uczyć się przede wszystkim lepiej wykorzystywać technologie, z których już korzystają – zauważa Sowiński.

Pełne wyniki Rankingu - innowacje

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego