Ranking Wydziałów Prawa: Chętnych na sędziów i prokuratorów nie ubywa

W konkursie na aplikacje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w ubiegłym roku o jedno miejsce ubiegało się ponad dziesięciu absolwentów.

Aktualizacja: 29.06.2021 06:04 Publikacja: 28.06.2021 21:00

Ranking Wydziałów Prawa: Chętnych na sędziów i prokuratorów nie ubywa

Foto: PAP

Pierwszy etap konkursu odbył się 20 stycznia 2021, drugi 4 lutego 2021 r. I etap to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. II etap -– praca pisemna sprawdzająca umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych oraz zakresu właściwych norm prawnych.

W 2020 r. (mimo pandemii) zgłosiło się 2055 osób; do I etapu konkursu przystąpiło 1685 osób, do II etapu – 586. Na aplikację sędziowską i prokuratorską przyjęto ostatecznie 286 osób.

Ponad 92,5 proc. przyjętych na aplikacje sędziowską i prokuratorską 2020 r. to absolwenci uczelni publicznych; 7,5 proc. to absolwenci uczelni niepublicznych.

Najwięcej kandydatów tych pierwszych (12,5 proc. przystępujących) to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, potem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (9 proc.) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (8,2 proc.).

Wśród szkół niepublicznych pierwsza trójka to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1,2 proc.), Wyższa Szkoła Prawa (0,9 proc.) oraz Akademia Leona Koźmińskiego (również 0, 9 proc.).

W I etapie konkursu minimum wynosiło 120 pkt, maksimum – 150 pkt. Średnia liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie testu to 110,2.

Za najłatwiejsze uznano pytanie z prawa karnego, a za najtrudniejsze z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Najwięcej pytań (po 25) dotyczyło na teście prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, najmniej prawa międzynarodowego i ustroju Unii Europejskiej.

Jak wyglądały wyniki konkursu 2020?

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (210 osób) uzyskali średni wynik z testu 116 pkt; z Uniwersytetu Warszawskiego (107) – 122 pkt, a Uniwersytetu Gdańskiego (81) – 118 pkt.

Wśród uczelni niepublicznych: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Rzeszowska Szkoła Wyższa – 8 kandydatów, średni wynik – 118 pkt. Akademia Leona Koźmińskiego – 15 osób – 112 średnia pkt.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu miała dwóch kandydatów – średnia uzyskanych punktów – 110.

Jak wyglądał TOP 5 uczelni z najwyższym procentem uzyskanych punktów?

Wśród uczelni, z których przystąpiło 30 osób i więcej, pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski.

Kolejna kategoria to zdawalność testu. Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (107 osób), liczba osób zakwalifikowanych – 57, do II etapu przystąpiło 53,3 proc. zakwalifikowanych do II etapu. Kolejne miejsce – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – do I etapu przystąpiły 4 osoby, 2 zakwalifikowały się do II etapu, procentowy wynik – 50 proc. Trzecie miejsce zajął Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – na 101 kandydatów do II etapu dostało się 49 osób, średni wynik osiągnęło 48,5 proc. I miejsce czwarte – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – na 210 kandydatów I etapie 95 przeszło do II etapu, procent zakwalifikowanych wyniósł 45,2.

Jak wypadł etap drugi konkursu?

Uniwersytet Jagielloński – 94 osoby przystępujące – 16 proc wszystkich przystępujących. Na drugim miejscu jest Uniwersytet Warszawski – odpowiednio 57 i 9,7 proc. Miejsce trzecie – Uniwersytet Śląski – 50 i 8,5 proc.

Przyjęcia na aplikację

Na aplikację 2021 r. dostało się 286 absolwentów uczelni publicznych (165 kobiet i 121 mężczyzn). Z absolwentów uczelni niepublicznych – 3 osoby (wszystkie kobiety).

Miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 18,3 proc. ogółu przyjętych. Drugie – Uniwersytet Warszawski – 13,5 proc. przyjętych. Miejsce trzecie – Uniwersytet Łódzki – 9,0 proc. Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Wrocławski, UMCS w Lublinie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przyjęci na aplikację

Limit miejsc – 200 osób, przyjętych zostało 206 osób.

W tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 38 osób; UW – 28, UŁ – 18, UW – 17, U im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 15, UŚ – 13, Uniwersytet Gdański – 11, UMCS w Lublinie – 10, Uniwersytet w Białymstoku – 10.

W 2017 r. zmienił się model szkolenia wstępnego w Krajowej Szkole. Zniknęła aplikacja ogólna. Aplikanci rozpoczynają teraz szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej. Nabór na aplikacje odbywa się w drodze dwuetapowego konkursu: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych.

Do drugiego etapu zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra sprawiedliwości. W jej skład wchodzi 12 członków – sędziów i prokuratorów.

Pierwszy etap konkursu odbył się 20 stycznia 2021, drugi 4 lutego 2021 r. I etap to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. II etap -– praca pisemna sprawdzająca umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych oraz zakresu właściwych norm prawnych.

W 2020 r. (mimo pandemii) zgłosiło się 2055 osób; do I etapu konkursu przystąpiło 1685 osób, do II etapu – 586. Na aplikację sędziowską i prokuratorską przyjęto ostatecznie 286 osób.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży