Informację o tym przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Przekazał także informacje o przebiegu ich kariery w zawodzie prokuratora.

Prokurator regionalny w Poznaniu Hanna Grzeszczyk pracuje w prokuraturze od 28 lat. Pracę rozpoczynała w Prokuraturze Rejonowej  Poznań-Grunwald w Poznaniu. Następnie pracowała w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję naczelnika wydziału V i VI. Od 2011 roku do marca 2016 roku pełniła funkcję Naczelnika Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.  Od 1 września 2017 roku pracuje w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, prowadząc śledztwa dot. tzw. błędów medycznych.  

Dodajmy, że w 2016 roku Hanna Grzeszczyk  została przeniesiona wbrew swojej woli z wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu  w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych Pawła Adamowicza.  Wniosła o warunkowe umorzenie postępowania i taki wyrok wydał sąd. Prokuratura Krajowa poleciła wniesienie apelacji od wyroku, czemu Hanna Grzeszczyk się sprzeciwiła. Następnie została odwołana z delegacji w poznańskim wydziale Prokuratury Krajowej.

Prokurator regionalny w Krakowie Piotr Niezgoda jest prokuratorem od 1991 roku. Od 1993 r. do 1994 pracował w ówczesnej Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1994-2012 był delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Departamencie Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, następnie w Prokuraturze Krajowej i Prokuraturze Generalnej. W roku 2000 uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, a w 2013 tytuł prokuratora Prokuratury Generalnej. Do 2016 roku wykonywał obowiązki służbowe w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej. Od roku 2016 pracował jako prokurator pierwszoliniowy w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Prokurator regionalny w Katowicach Jakub Cema pracuje w prokuraturze od 1998 roku. Pracę rozpoczynał w Prokuraturze Rejonowej w Tychach. W roku 2008 uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału VI ds. Przestępczości Gospodarczej tejże jednostki. W roku 2015 współtworzył i został pierwszym naczelnikiem nowoutworzonego Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Od 2016 roku pracował jako prokurator pierwszolinowy w wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Prowadził lub nadzorował szereg postępowań o tzw. „zorganizowane oszustwa VAT”.