Prokuratorzy-ziobryści stracili kontrolę nad stroną i tweetami Prokuratury

Prokuratura Krajowa i Prokuratura Generalna mają nowych rzeczników prasowych. Odzyskano też kontrolę nad stroną internetową PK oraz kontem na platformie X. Zamiast oświadczeń prokuratorów, którzy kwestionują zmiany w kierownictwie prokuratury, pojawiły się informacje o decyzjach prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Publikacja: 31.01.2024 14:11

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Jak zauważa OKO.press, zmiany można uznać za symboliczne, ale są ważne dla komunikacji prokuratury z obywatelami. Od czasu powołania przez ministra Bodnara Jacka Bilewicza na stanowisko p.o. zastępcy prokuratora krajowego, siedmiu zastępców prokuratora generalnego, powołanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę,  kontestuje tę decyzję. Ich zdaniem prokuratorem krajowym jest wciąż Dariusz Barski.  Kwestionują też  wszystkie decyzje podejmowane przez Bilewicza i  Bodnara jako prokuratora generalnego.

Czytaj więcej

Bitwa o prokuratora krajowego

Chodzi m.in. o odwołanie prokuratorów delegowanych do pracy w prokuraturze krajowej, odwołanie 10 szefów prokuratur okręgowych i regionalnych uznawanych za ważne dla prowadzenia wrażliwych dla PiS spraw oraz o awanse dla prokuratorów zdegradowanych przez Ziobrę .

Zbuntowani prokuratorzy wyrażali swoje zastrzeżenia w komunikatach umieszczanych  na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej, co zdaniem OKO.press powodowało, że odbiorcy mogli domniemywać, iż są to  oficjalne stanowiska prokuratury. 

Czytaj więcej

Marek Dobrowolski: Meandry sporu o Prokuratora Krajowego

Teraz Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat o powołaniu dwóch nowych rzeczników prasowych: prokurator Anny Adamiak na funkcję rzecznika prasowego Prokuratora Generalnego, a prokuratora Przemysława Nowaka na rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak podaje PK, prok. Anna Adamiak na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej Pani prokurator została powołana po raz pierwszy w 2001 r. Pełniła funkcję Dyrektora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej, była też   ekspertem Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie stosowania instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Była także osobistym przedstawicielem Premiera RP w Grupie Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego. Przez wiele lat była oficerem łącznikowym władz polskich, powołanym do współpracy z Europejskim Komitetem ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem za Zasługi dla Policji. Na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej została powołana ponownie 26 stycznia 2024 r.

Prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie był od 2013 r. do marca 2016 r. rzecznikiem prasowym tej jednostki. Od 2016 r. pracował jako prokurator liniowy w Wydziale 1 Śledczym.

Na stronie Prokuratury Krajowej oraz jej koncie w X pojawiły się komunikaty o ostatnich decyzjach Adama Bodnara tj. powołaniu w Prokuraturze Krajowej zespołu śledczego do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości oraz o cofnięciu wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały siedmiu sędziów  ws.  kręgu osób uczestniczących w procedurze uzgodnienia płci. Wniosek ten został złożony przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Jak informuje rzecznik Anna Adamiak, w ocenie PG Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o uzgodnienie płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw. Nie ma bowiem w dotychczasowym orzecznictwie SN rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej.  

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego