Spośród ponad 16-tys. rzeszy sędziów i prokuratorów wielu korzysta ze wsparcia finansowego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Od lat były to pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. W tym roku pojawił się problem. Powód? Sytuacja gospodarcza w kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku, pożyczka taka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.

Czytaj więcej

Awantura wokół resortowych pożyczek

Wskaźnik ten w 2022 r. wyniósł 3,3 proc. Jak wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r., średnioroczny wskaźnik wzrostu inflacji jest projektowany na poziomie 7,8 proc., przy czym wysoce prawdopodobne jest jego skorygowanie, albowiem realny wskaźnik inflacji w lipcu 2022 r. przekroczył 15 proc. Oznacza to, że oprocentowanie pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów w 2023 r. będzie nie mniejsze niż 7,8 proc.

W rezultacie warunki finansowe pożyczek już udzielonych prokuratorom oraz tych, które będą udzielone w przyszłym roku, będą znacznie gorsze od oferowanych na rynku.

– Nie będą już to z całą pewnością, jak to wynika z ustawy – Prawo o prokuraturze, kwoty preferencyjne – piszą związkowcy do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Ich zdaniem będzie to miało bardzo niekorzystny wpływ na kondycję finansową prokuratorów. Doprowadzi do sytuacji, gdy regulacje w zakresie kredytów hipotecznych udzielanych przez banki będą korzystniejsze, bowiem już teraz zawierają wiele pozytywnych dla kredytobiorców rozwiązań , takich jak rządowe „wakacje kredytowe”, zawieszenie spłaty, bezkosztowa wcześniejsza spłata lub nadpłata kapitału.

– Dlatego jako związek zawodowy, dostrzegając niebezpieczeństwo możliwości znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej rodzin prokuratorów obarczonych spłatą pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, zwracamy się o rozważenie pilnych zmian obowiązujących w rozporządzeniu regulacji, uniezależniających oprocentowanie takiej pożyczki od poziomu inflacji – piszą związkowcy.