Autorzy dokumentu w swoich założeniach chcieli, by adwokaci mogli łatwo odnaleźć się w przestrzeni cyfrowej. Lista dobrych praktyk odnosi się m.in. do obsługi poczty czy back-upu danych. Istotnym ich elementem jest też prawidłowe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą zawodową oraz kwestie tak podstawowe, jak szyfrowanie danych i nośników (często zapomina się, że samo hasło do logowania sprzętowego nie jest wystarczającym zabezpieczeniem).

Czytaj więcej

Odszkodowanie za naruszenie prywatności w internecie

– Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji wewnątrzśrodowiskowych, a przyjęcie przez NRA tego dokumentu planowane jest na listopad/grudzień 2022 r. – mówi Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech. I dodaje: – Zalecenia mają ogólny niewiążący charakter.

Głównym założeniem dobrych praktyk jest podwyższenie w środowisku adwokackim świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dopiero potem, jak wskazuje dyrektor Instytutu LegalTech, będzie czas na wprowadzanie zaleceń wiążących, których dochowanie mogłoby być przedmiotem weryfikacji zespołu wizytatorów działających w poszczególnych izbach adwokackich.

– Spora grupa adwokatów i aplikantów wykorzystuje w celach zawodowych skrzynki e-mail przeznaczone do użytku osobistego – wskazuje Przemysław Barchan. – Skrzynki te dostarczane są użytkownikowi na warunkach niezapewniających wystarczających środków bezpieczeństwa, zachowania w poufności tajemnicy zawodowej, często nie spełniają też wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – dodaje.

Z kolei Paulina Rzeszut, wicedyrektor Instytutu LegalTech, wskazuje, że adwokaci już dziś mają bardzo dużą świadomość, że w ramach ich pracy bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne.

– Pogłębiła się ona po wybuchu wojny w Ukrainie. Równocześnie z rozpoczęciem ataków zbrojnych zaczęły się negatywne działania w przestrzeni cyfrowej, nadal toczy się wojna cybernetyczna – mówi Paulina Rzeszut.

Obecnie Instytut LegalTech skupia się przede wszystkim na organizacji szkoleń i webinarów – pierwsze rozpoczną się już w środę 5 października tego roku.

– Mamy nadzieje, że spotkania te będą służyły wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości na temat cyberbezpieczeństwa w kancelariach adwokackich – wskazuje Paulina Rzeszut. I dodaje: – Zdajemy sobie sprawę, że materia może niektórych przestraszyć, w szczególności starsze pokolenia adwokatów. Te obawy są jednak bezpodstawne, albowiem na pewno chociaż część zaleceń już jest wdrożona przez większość członków palestry.