Przypomnijmy, że w piątek Sejm nieoczekiwanie zajął się odrzuconą we wrześniu przez Senat nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W ekspresowym tempie, w ciągu dwóch godzin, sejmowa komisja kultury zarekomendowała odrzucenie uchwały Senatu, a następnie Sejm zagłosował zgodnie z rekomendacją. Opierając się na opinii Biura Legislacyjnego Sejmu, opozycja zarzuciła przewodniczącemu komisji, że złamał regulamin Sejmu poprzez zwołanie komisji zaledwie pół godziny przed posiedzeniem (regulamin przewiduje 3 dni). Zdaniem klubów opozycji, głosowania nad ustawą są zatem nieważne.

Takie stanowisko podziela samorząd adwokacki.

"Sposób przyjęcia ustawy, który nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP, stanowi wyraz braku poszanowania dla przepisów ujętych w art. 2 Konstytucji RP, które zawierają m.in. zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Jej istotą jest lojalność państwa wobec jednostki czy wszelkich podmiotów, którym w Polsce przysługują prawa lub wolności. Zasada ta oznacza przede wszystkim potrzebę ochrony i respektowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku." - pisze szef NRA mec. Rosati.

Czytaj więcej

Los lex TVN jest w rękach Andrzeja Dudy. Prezydent nie będzie się spieszył

W jego ocenie, przyjęta w piątek przez Sejm ustawa nosi także cechy arbitralności, gdyż odnosi się w bezpośredni sposób do sfery wolności szczególnie chronionej przez Konstytucję RP, tj. wolności środków społecznego przekazu,  oraz wolności wyrażania swoich poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Mec. Rosati zauważa również, że ustawa "narusza konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności gospodarczej", tymczasem  jej ustawowe ograniczenie jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Prezes NRA apeluje do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przewidzianej w przepisie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i zgłoszenie weta do Lex TVN.

"Taka decyzja nie będzie przejawem ulegania jakiejkolwiek opcji politycznej lub czynnikom zewnętrznym, ale dowodem na to, że Prezydent RP ‒ zgodnie ze swoją rolą ‒ stoi na straży praw i wolności obywatelskich oraz ‒ przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych ‒ dba o właściwy poziom legislacji wymagany w demokratycznym państwie prawnym" - czytamy w apelu.

Czytaj więcej

Po wniosku Dudy TK zaakceptuje „lex TVN”, uchylając tylko poprawkę Konfederacji?
Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ