W 2017 r. 4,3 proc. Polaków żyło w skrajnym ubóstwie – podał Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Z kolei tzw. wskaźnik ubóstwa relatywnego (odnoszącego się do przeciętnego poziomu życia w kraju) wyniosło 13,4 proc. Oznacza to spadek w stosunku do 2016 r. o odpowiednio 0,6 pkt proc. i 0,5 pkt proc. To spore zahamowanie, biorąc pod uwagę, że między 2015 i 2016 r., w którym wprowadzono 500+, spadek obu wskaźników wyniósł po 1,6 pkt proc.

Czytaj także: Zamiast 500+ dla dzieci – basen i żywność

 

X

Autorzy badania oceniają, że wpływ programu 500+ na poziom biedy w Polsce już się wyczerpał. – Wyniki te budzą niepokój związany ze sprawiedliwością dotychczasowych działań. Co więcej, trend spadkowy zwolnił. Efekt 500+, który zdecydowanie zmienił statystykę ubóstwa w 2016 r., nie powtórzył się w 2017 r. i raczej nie powtórzy w 2018 r. – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska.

Według organizacji Polska potrzebuje nowego planu działań.

– Jedno świadczenie pieniężne przyniosło ulgę wielu rodzinom z dziećmi, ale nie wystarczy, aby zlikwidować ubóstwo w Polsce, nawet to skrajne – zaznacza Szarfenger.

Tym bardziej że z ostatnich badań GUS wynika, że w 2017 r. zwiększyła się liczba rodzin korzystających ze wsparcia. Pokazują, że w ubiegłym roku świadczenia rodzinne pobierało 1,939 mln rodzin. To o 0,9 proc. więcej niż w 2016 r. Budżet państwa wydał na ten cel 9,8 mld zł – o 9 proc. więcej niż przed rokiem.