Podpisana ustawa ustawa zakłada podwyższenie wysokości m.in. : najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do wysokości 1200 zł miesięcznie; najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie; kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1210,99 zł miesięcznie.

Ustawa przewiduje, że w 2020 r. waloryzacja, która nastąpi od 1 marca polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2020 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej kwoty podwyżki nie mniejszej niż 70 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. Natomiast w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.

Czytaj także:

Od marca 2020 emerytury w górę - znamy wskaźnik waloryzacji