Tzw. trzynasta emerytura wyniesie w tym roku 1200 zł brutto, co powinno dać około 1025 zł wypłaty netto na konto emerytów i rencistów. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jedyny warunek jest taki: prawo do świadczenia z ZUS, KRUS czy systemu mundurowego najpóźniej do końca marca 2020 r. Wypłata trzynastki będzie kosztowała prawie 12 mld zł. Świadczenie wejdzie do przepisów na stałe.

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu.