Koniec lutego to czas na podjęcie decyzji przez przyszłych świadczeniobiorców ZUS. Większość osób przechodzących na emeryturę ma ją obliczaną jeszcze na starych zasadach, czyli z uwzględnieniem kwoty bazowej oraz okresów składkowych i nieskładkowych.

Osoby, które pierwszy raz będą składać wniosek o to świadczenie, jeśli wstrzymają się ze złożeniem wniosku do marca, będą je miały obliczoną już z uwzględnieniem nowej, wyższej o 302,89 zł kwoty bazowej. Do końca lutego br. wynosi ona 2275,37 zł, a od 1 marca 2009 r. 2578,26 zł.

[srodtytul]Kiedy złożyć dokumenty[/srodtytul]

Przyjmijmy, że chodzi o kobietę urodzoną 30 listopada 1949 r. Ma 30 lat okresów składkowych i dwa lata nieskładkowych. Waha się, kiedy zgłosić wniosek o emeryturę. Chce ją mieć obliczoną w całości według dotychczasowych zasad (na podstawie art. 46 w zw. z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), czyli wniosek musi złożyć przed ukończeniem 60. roku życia. Do ustalenia podstawy wymiaru wskazuje płace z dziesięciu kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat. W stosunku do przeciętnego wynagrodzenia wskaźnik to 110 proc.

Jeśli kobieta zgłosi wniosek w lutym 2009 r., to podstawa wymiaru jej emerytury wyniesie:

2275,37 zł x 110 proc. = 2502,91 zł

A emerytura:

24 proc. kwoty bazowej = 546,09 zł

30 lat x 1,3 proc. x 2502,91 zł = 976,13 zł

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

2 lata x 0,7 proc. x 2502,91 zł = 35,04 zł

Razem: 1557,26 zł brutto

Z tym że emerytura ta zostanie zwaloryzowana (6,1 proc.), tak więc od marca br. wyniesie 1652,25 zł brutto.

Jeśli osoba ta wstrzyma się z wnioskiem do marca br., to podstawa wymiaru emerytury wyniesie:

2578,26 zł x 110 proc. =

2836,09 zł

A emerytura:

24 proc. kwoty bazowej =

618,78 zł

30 lat x 1,3 proc. x 2836,09 zł = 1106,07 zł

2 lata x 0,7 proc. x 2836,09 zł = 39,70 zł

Razem: 1764,55 zł brutto

Składając wniosek o emeryturę w marcu, kobieta co prawda otrzyma jedną emeryturę mniej (tę za luty), ale za to będzie ona wyższa – po uwzględnieniu waloryzacji – o około 100 zł.

[srodtytul]Odwieszanie i przeliczanie[/srodtytul]

Czytelnicy pytają też, czy mogą przeliczyć w marcu, już z nową kwotą bazową, emeryturę, do której nabyli prawo jakiś czas temu. Wiele osób, po wejściu w życie zmian z 8 stycznia br., pozwalających na pobieranie świadczenia i dalszą pracę bez rozwiązywania stosunku pracy, chciałoby ją bowiem odwiesić. Warunki przeliczenia z nową kwotą bazową określa art. 110 ustawy emerytalnej.

Jeśli zainteresowany złoży wniosek w marcu br., to ZUS może przeliczyć podstawę wymiaru emerytury z zastosowaniem nowej, obowiązującej od

1 marca kwoty bazowej pod warunkiem że do obliczenia świadczenia wskaże podstawę wymiaru składek przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości wynagrodzenia okaże się wyższy od poprzednio obliczonego.

Warunek posiadania wyższego wskaźnika nie jest wymagany od osoby, która od dnia ustalenia prawa do emerytury do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie nie pobrała ani jednej emerytury, gdyż ją zawiesiła. ZUS wyliczy jej emeryturę z nową kwotą bazową (ale z niższym wskaźnikiem), jeśli do przeliczenia wskaże zarobki choćby częściowo uzyskane po jej przyznaniu. Mimo wszystko może się to opłacać.

Przeliczenie z nową kwotą bazową jest też możliwe, jeśli osoba przeszła na emeryturę dawno, dalej pracuje i wskaże teraz do obliczenia okres przypadający w całości po przyznaniu prawa do emerytury. Ponadto obliczony teraz wskaźnik wynagrodzenia musi wynieść co najmniej 130 proc. Nawet jeśli jest niższy niż poprzednio, to również może się to opłacać.

Przeanalizujmy to na przykładzie. Nauczycielka w 2007 r. wystąpiła do ZUS o naliczenie i zawieszenie wypłaty emerytury. Otrzymała decyzję o jej przyznaniu – na podstawie wynagrodzenia z dziesięciu kolejnych lat z ostatnich 20. Wybrała płace z lat 90., bo wtedy dużo zarabiała i uzyskała dość wysoki wskaźnik wysokości wynagrodzenia. Ostatnio zarabia mało. Nigdy nie pobierała emerytury, ale chciałaby podjąć wypłatę w najbliższym czasie – w związku z tym, że nie musi rozwiązywać stosunku pracy. Czy może w marcu przeliczyć emeryturę z zastosowaniem nowej kwoty bazowej?

– Nauczycielka ta ma niskie zarobki po przyznaniu świadczenia, tak więc nie będzie mieć wyższego wskaźnika wynagrodzenia z uwzględnieniem okresu pracy po przyznaniu emerytury. W jej wypadku możliwe jest przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową, ale bez zachowania wcześniej obliczonego wskaźnika wynagrodzenia – wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

[ramka] [b]Waloryzacja świadczeń[/b]

- Waloryzacja od 1 marca 2009 r. wyniesie 106,1 proc.

- Przeciętna emerytura w grudniu ub.r. wyniosła 1500,97 zł brutto, po waloryzacji wyniesie więc 1592,53 zł, czyli ok. 90 zł więcej.

- Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wyniosła w grudniu ub.r. 1118,86 zł brutto, po waloryzacji wyniesie więc 1187,11 zł, czyli ok. 70 zł więcej.

- Waloryzacji podlegają także: dodatki do rent i emerytur, renty rodzinne i socjalne, świadczenia przedemerytalne oraz świadczenia z KRUS i wypłacane przedstawicielom tzw. służb mundurowych.[/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]