Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zostaną zweryfikowane. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wzrosną one dla osoby samotnej z 701 zł do 776 zł (o 11 proc.), a dla rodziny z 528 zł do 600 zł (o 14 proc.) w przeliczeniu na jednego jej członka.

Czytaj także: 300+, 500+ i zasiłki rodzinne także dla uczących się na Białorusi

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej są weryfikowane co trzy lata. Ich waloryzacja oznacza wzrost niektórych świadczeń, m.in. zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem pomocy społecznej przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego maksymalna wysokość rośnie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrastają kryteria dochodowe dla osoby samotnej i rodziny. Ponieważ progi będą łącznie wyższe o 147 zł, zasiłek stały zostanie podniesiony o 74 zł i zamiast 645 zł będzie wynosił 719 zł miesięcznie. Nieco wyższy będzie też zasiłek okresowy, który jest wypłacany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny. Konsekwencją weryfikacji będzie także wyższa o 74 zł kwota podstawy pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wzrośnie z 1763 zł do 1837 zł. Więcej osób zostanie również objętych programem „Posiłek w szkole i w domu".

Etap legislacyjny: opiniowanie