Status studenta nie zawsze zwalnia ze składek ZUS

Wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba posiada status studenta, nie jest automatycznie zwolnione z ZUS. Wprost przeciwnie. Liczy się czas wypłaty tego wynagrodzenia.

Publikacja: 09.10.2023 15:12

Status studenta nie zawsze zwalnia ze składek ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja, dotyczyła przedsiębiorcy, który zawarł umowę zlecenia z osobą, która posiadała status studenta do 11 lipca 2023 r. W efekcie od tej daty została przez spółkę zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Wcześniej zgodnie z przepisami nie było takiego obowiązku. Problem jednak powstał, gdyż pensja za pracę wykonaną przez zleceniobiorcę w czerwcu została mu wypłacana 14 lipca ( gdy nie miał już statusu studenta). Firma miała wątpliwości czy w takim układzie powinna odprowadzić składki od jego wynagrodzenia za ten miesiąc.

ZUS uznał, że tak.

Czytaj więcej

Pracujący student ze składkami czy bez? ZUS wyjaśnia

Przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest właśnie przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r., poz. 2647). Z kolei składki musi obowiązkowo płacić człowiek, który posiada tytuł do ubezpieczenia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) są to osoby fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Zasada ta nie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do ukończenia 26 lat. Utrata statusu ucznia lub studenta rodzi natomiast obowiązek składkowy.

W kwestii wypłaty, organ rentowy wskazał z kolei, że warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź pozostawienie do dyspozycji pracownika, a w tym wypadku zleceniobiorcy.

W konsekwencji pomimo, iż praca została wykonana przez zleceniobiorcę w czasie kiedy miał jeszcze status studenta, to składki od jego wynagrodzenia należy odprowadzić.

Decyzja ZUS oddział w Lublinie ( DI/200000/43/890/2023)

Sprawa, na kanwie której zapadła decyzja, dotyczyła przedsiębiorcy, który zawarł umowę zlecenia z osobą, która posiadała status studenta do 11 lipca 2023 r. W efekcie od tej daty została przez spółkę zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Wcześniej zgodnie z przepisami nie było takiego obowiązku. Problem jednak powstał, gdyż pensja za pracę wykonaną przez zleceniobiorcę w czerwcu została mu wypłacana 14 lipca ( gdy nie miał już statusu studenta). Firma miała wątpliwości czy w takim układzie powinna odprowadzić składki od jego wynagrodzenia za ten miesiąc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu