Od 1 lipca więcej pieniędzy na L4

1 lipca 2023 r. wzrośnie minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Dla osób na zwolnieniu lekarskich oznacza to podwyżkę świadczenia za czas niezdolności do pracy.

Publikacja: 12.06.2023 11:57

Od 1 lipca więcej pieniędzy na L4

Foto: Adobe Stock

Podwyżka jest skutkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca z 3490 zł do 3600 zł.  Wyjaśniamy tę zależność.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu) lub 100 proc. podstawy wymiaru jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie ciąży lub jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów.

Podstawa wymiaru to po prostu średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy  kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeśli chory miał ubezpieczenie krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru oblicza się za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Ważne informacja jest taka, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc.  tego wynagrodzenia.

Od stycznia do czerwca 2023 r. minimalna podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi więc  3011,52 zł (3490 zł minus 13,71 proc.). Natomiast od 1 lipca do 31 grudnia – 3106,44 zł (3600 zł minus 13,71 proc.).

Czytaj więcej

ZUS wzmaga kontrole L4. Weźmie się za lekarzy szastających zwolnieniami

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego może  otrzymać osoba objęta obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli m.in. pracownik i przedsiębiorca. Przy czym pracownikom przez pierwsze 33 dni chorowania w danym roku kalendarzowym (a w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia - przez 14 dni) przysługuje  wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy.  Wszystkie dni chorobowe pracownika, za które  przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, sumuje się także, gdy pracownik był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Zasiłek chorobowy ZUS wypłaca, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej tj. od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Zasiłek chorobowy przysługuje także osobie, która stała się niezdolna do pracy w czasie  ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, która przypada po ustaniu ubezpieczenia. Czyli osobie, która zachorowała np.  tuż przed końcem okresu wypowiedzenia.

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje przez  maksymalnie 182 dni. Ale jeśli niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą - przez 270 dni. Za czas niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, także dni wolne od pracy.

Podwyżka jest skutkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca z 3490 zł do 3600 zł.  Wyjaśniamy tę zależność.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu) lub 100 proc. podstawy wymiaru jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie ciąży lub jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego