Tag: Zwolnienia Od Pracy

Powiązane

Kadry

Pracownika – żołnierza będzie bardzo trudno zwolnić

Ustawa o obronie Ojczyzny nakłada na pracodawców osób odbywających służbę lub szkolenie wojskowe nowe obowiązki i ograniczenia. Dotyczą one gwarancji zatrudnienia, zwolnień od pracy i dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Prawosławna Wielkanoc a prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

W najbliższą niedzielę (24 kwietnia) Święta Wielkanocne będą obchodzić wyznawcy prawosławia, z których część to obywatele Ukrainy przebywający i pracujący w Polsce. Czy polscy pracodawcy mają obowiązek udzielać swoim pracownikom wyznania prawosławnego dni wolnych od pracy w święta przypadające według ich wyznania w inne dni niż święta katolickie?

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Marcin Wojewódka: Kolejne uprawnienie pracownicze na koszt firmy

Jedną z projektowanych zmian w kodeksie pracy jest przyznanie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z prawem do połowy wynagrodzenia.

Czy pracownik może skrócić L4 i wrócić szybciej do pracy?

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby pracownika wydawane jest na konkretną liczbę dni. W trakcie zwolnienia lekarskiego zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

L4 na wypalenie zawodowe od 2022 r.? Eksperci: ZUS może podważać

Od 1 stycznia 2022 r. będzie można uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego - donosiły jesienią media. Nie jest jednak pewne, czy ZUS nie będzie podważał takich zwolnień. Dlaczego?

Józefina Hrynkiewicz: L4 - narzędzie regulowania stosunków z pracodawcą

Jeśli zdrowy pracownik „idzie na zwolnienie” to znaczy, że lekarz potwierdził nieprawdę dotycząca zdrowia pacjenta; zwolnił z obowiązku pracy osobę zdrową, która nie wymaga leczenia, rehabilitacji, izolacji. Potwierdził też jej prawo do uzyskania wynagrodzenia za czas (nieistniejącej) choroby lub/i zasiłku chorobowego.

Czy pracownikowi przysługuje wolne na zaszczepienie dziecka?

Aby udać się z dzieckiem na szczepienie przeciw COVID-19, pracownik może wykorzystać m.in. kodeksową opiekę. Może też prosić o zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych, które będzie musiał odpracować.

COVID: podatkowe koszty firmy związane z kwarantanną pracownika

Podczas pandemii Covid-19 przedsiębiorca, który pozyskuje pracowników zagranicznych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty poniesione na ich wyżywienie podczas kwarantanny.