Tag: Zwolnienia Od Pracy

Powiązane

Kadry

Czy pracownikowi przysługuje wolne na zaszczepienie dziecka?

Aby udać się z dzieckiem na szczepienie przeciw COVID-19, pracownik może wykorzystać m.in. kodeksową opiekę. Może też prosić o zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych, które będzie musiał odpracować.

COVID: podatkowe koszty firmy związane z kwarantanną pracownika

Podczas pandemii Covid-19 przedsiębiorca, który pozyskuje pracowników zagranicznych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty poniesione na ich wyżywienie podczas kwarantanny.

Niezawiniona absencja też dezorganizuje pracę i uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę - wyrok SN

Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw), są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione.

Wolne dla pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 wciąż dobrowolne

Pracodawca może, ale nie musi, udzielić pracownikowi zwolnienia na dzień, w którym ma on wyznaczony termin szczepienia albo na dzień następny. Niedługo ma się to jednak zmienić.

Za krew i osocze dwa dni wolne od pracy

Od 26 stycznia br. pracownicy oddający krew lub osocze w czasie epidemii mają prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy w dniu pobrania oraz w dniu następnym. Koszt wolnego ponosi pracodawca.

Koronawirus: dla dawców osocza dzień wolny od pracy

Pracownik oddający krew ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do jej pobrania. Wydaje się, że takie uprawnienie przysługuje również ozdrowieńcom po COVID-19, którzy chcą oddać osocze.

Strajk kobiet: jak panie mogą wziąć wolne od pracy, by uczestniczyć w środowym proteście

Urlop na żądanie, wolne na dziecko, czy wizyta w stacji krwiodawstwa to sposoby na zgodną z prawem nieobecność w pracy.

Kwarantanna nie blokuje pracy zdalnej pod warunkiem, że pracownik jest zdrowy

Pracownik przebywający w kwarantannie może pracować z domu, jeżeli jest zdrowy. Pracy w tym systemie nie można polecić osobie odizolowanej z powodu choroby lub sprawującej opiekę nad członkiem rodziny.

Kwarantanna to nie urlop, można pracować zdalnie

Osoba odesłana do domu po kontakcie z zakażonym Covid-19 już teraz może zostać skierowana do pracy zdalnej.

Koronawirus: dobrowolna kwarantanna bez pensji

Coraz więcej pracowników zostaje w domu na wszelki wypadek. Jeśli nie pracują zdalnie, odczują to we własnej kieszeni.