Tag: Zwolnienia Od Pracy

Powiązane

Kadry

Koronawirus wyklucza pracę zdalną

Obecnie nie obowiązują przepisy o izolacji i kwarantannie. Jeśli zarażony pracownik dostanie zwolnienie lekarskie, nie może wykonywać obowiązków, także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Równowaga w życiu i pracy

Więcej dni wolnych, wzmożona ochrona pracowników i elastyczny czas pracy – takie zmiany zajdą w prawie pracy, gdy Polska wdroży unijną dyrektywę dotyczącą work-life balance.

Wolne za krew: nie każdy odbierze dwa dni

W pandemii pracownik jest zwolniony od świadczenia pracy w dniu pobrania krwi i w dniu kolejnym. Dzień wolny przepadnie, gdy nie miał wtedy pracować.

Pracownika – żołnierza będzie bardzo trudno zwolnić

Ustawa o obronie Ojczyzny nakłada na pracodawców osób odbywających służbę lub szkolenie wojskowe nowe obowiązki i ograniczenia. Dotyczą one gwarancji zatrudnienia, zwolnień od pracy i dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Prawosławna Wielkanoc a prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

W najbliższą niedzielę (24 kwietnia) Święta Wielkanocne będą obchodzić wyznawcy prawosławia, z których część to obywatele Ukrainy przebywający i pracujący w Polsce. Czy polscy pracodawcy mają obowiązek udzielać swoim pracownikom wyznania prawosławnego dni wolnych od pracy w święta przypadające według ich wyznania w inne dni niż święta katolickie?

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Marcin Wojewódka: Kolejne uprawnienie pracownicze na koszt firmy

Jedną z projektowanych zmian w kodeksie pracy jest przyznanie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z prawem do połowy wynagrodzenia.

Czy pracownik może skrócić L4 i wrócić szybciej do pracy?

Zwolnienie lekarskie z powodu choroby pracownika wydawane jest na konkretną liczbę dni. W trakcie zwolnienia lekarskiego zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

L4 na wypalenie zawodowe od 2022 r.? Eksperci: ZUS może podważać

Od 1 stycznia 2022 r. będzie można uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego - donosiły jesienią media. Nie jest jednak pewne, czy ZUS nie będzie podważał takich zwolnień. Dlaczego?