Szefowa MRiPS wskazała, że renta socjalna wynosiła w 2015 roku 740 zł, w tym roku ma wzrosnąć do 1 580 zł. Podwyżkę dostanie także świadczenie pielęgnacyjne - w 2022 r. było to 2 119 zł, teraz ma być 2 458 zł. To od tej kwoty opiekunowie osób niepełnosprawnych odprowadzają składki. 

Podczas konferencji zwrócono również uwagę na problem niemożności podejmowania pracy podczas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego - środki wypłacane są ze względu na rezygnację z zatrudnienia lub innych form zarobkowych. Z tego powodu opiekunowie nie mogą podejmować żadnych dodatkowych prac by dorobić do rodzinnego budżetu, jeśli nie chcą utracić przyznanego świadczenia. 

W Senacie trwają jednak prace nad przepisami, które mogłyby im to umożliwić, rząd podkreśla, że konieczna jest w tym wypadku reforma orzecznictwa o niepełnosprawności. 

Czytaj więcej

Opiekuna nie można karać za wypoczynek. Matka nie zwróci świadczenia za czas urlopu

Sama minister podkreśliła również, że politycy dążą do aktywizacji niepełnosprawnych na rynku pracy - Wspomagamy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie wynagrodzeń. W tym roku przy znacznej niepełnosprawności to 2400 zł, umiarkowanej 1350 zł, lekkiej 500 zł – powiedziała minister Maląg.

Dofinansowanie roczne na pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi 31 tysięcy., w przypadku warszatów terapii zajęciowej przekroczyło 27 tysięcy. 

Minister Maląg podkreśliła również, że Polska jest pierwszym krajem w Europie i drugim na świecie, który przyjął ustawę o dostępności - dotyczy ona dostosowania przestrzeni architektonicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale ma zapewnić także podmiotowe traktowaniez prawem do niezależnego i godnego życia. Ministerstwo powołało także do życia Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne, ale także finansowe osób z niepełnosprawnościami.