Tag:

osoby niepełnosprawne

Jaka jest granica biedy w Polsce? Przejmujący raport GUS

829 zł na Lubelszczyźnie i 965 zł na Dolnym Śląsku. To granica, która oddziela życie samotnej osoby od nadzwyczaj oszczędnego do takiego, w którym samodzielna egzystencja przestaje być możliwa.

Opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem także wlicza się do limitu zasiłku

Okres zasiłku opiekuńczego przysługującego łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, włącznie z tymi z niepełnosprawnością, nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym.

Pieniądze na ułatwienie dostępu do uczelni wyższych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 28 czerwca czeka na wnioski o dofinansowanie od tych uczelni, które chcą kontynuować prace nad niwelowaniem barier w dostępie do ich oferty.

Siła wyższa: niepełnosprawność a wymiar zwolnienia

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który pracuje w obniżonych normach czasu pracy, może wziąć 14, a nie 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Organizacja przez gminę transportu dziecka niepełnosprawnego nie może być realizowana ze szkodą dla małoletniego.

Niepełnosprawne osoby będą mogły mieć swojego osobistego asystenta

Od przyszłego roku osobom niepełnosprawnym miałaby być udzielana bezpłatnie pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w aktywności zawodowej.

Sąd: umowa niedostosowana do języka osoby głuchoniemej jest nieważna

Jeśli osoba głuchoniema podpisze niekorzystną dla siebie umowę, a dodatkowo pozbawiona zostanie pomocy tłumacza języka migowego, to jej zapisy są nieważne – wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Stefan Dunin-Wąsowicz: Osoby z niepełnosprawnościami zasługują na prawdziwą reformę systemu orzecznictwa

Jak zacząć naprawianie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami? Najlepiej od zmiany systemu orzecznictwa. Myślę, że dzisiaj nie wolno nie podjąć jeszcze jednej próby.

Wizerunek osób chorych w mediach - edukować, ale przede wszystkim chronić

Eksperci podkreślają, że pokazywanie w telewizji cierpiącego na Alzheimera - nawet najbliższego dla dziennikarza człowieka - obwarowane jest wieloma ograniczeniami.

Niepełnosprawni wycofują wnioski o orzeczenia. We wrześniu wróci problem kolejek

Nowe przepisy mogą wydłużyć kolejki oczekujących na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności