Coroczna waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie ich realnej wartości w stosunku do inflacji. W tym roku będzie obowiązywać mieszana formuła podwyżek, czyli kwotowo-procentowa z gwarancją minimalnej kwoty wzrostu o 250 zł. Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2022 poz. 2461), która została uchwalona pod koniec ub.r.

W efekcie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł (obecnie 1338,44 zł).

Dla większości osób, które nie pobierają najniższych świadczeń cały czas kluczową sprawą jest jednak procentowy wskaźnik waloryzacji. To przez niego mnożona jest kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru (w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację).

Czytaj więcej

W 2023 roku emerytury i renty w górę. Prezydent podpisał ustawę

Do jego obliczenia potrzebny jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

GUS publikując w piątek komunikat na temat inflacji emeryckiej przybliżył nas do poznania ostatecznej kwoty podwyżki emerytur i rent w tym roku.

Wynika z niego, że średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., a dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów 14,8 proc.

Pomimo, iż cały czas brakuje nam drugiej składowej ( tj. danych dotyczących realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które poznany w lutym) to już teraz wiadomo, że rząd przeliczył się w swoich prognozach. Zakładał bowiem, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 113,8 proc.

- Dane GUS pokazują, że będzie to przynajmniej 114,8 proc. Z ostatecznymi wyliczeniami musimy jednak wstrzymać się do początku lutego, kiedy to poznany wysokość realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - mówi Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.