Powinny o tym pamiętać zwłaszcza te osoby, które leczą się w innym miejscu niż ich miejsce zameldowania np. w wynajmowanym mieszkaniu lub w gościnie u rodziny.

A jeśli zmienimy miejsce pobytu już w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim, to należy w ciągu trzech dni poinformować o tym zarówno ZUS, jak i pracodawcę.

- Taka zasada obowiązuje już od dawna, a mimo to wiele osób albo tego nie wie, albo o tym zapomina – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Podanie właściwego adresu jest bardzo ważne, gdyż ZUS może chcieć skontrolować osobę chorującą lub wysłać zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika - wyjaśnia.

Rzeczniczka przestrzega, że niestawienie się na wizytę u lekarza orzecznika skutkuje przerwaniem zwolnienia lekarskiego, a co za tym idzie - utratą wypłaty zasiłku chorobowego.

- Bywa tak, że wysyłamy informacje o tym, że chory ma wyznaczoną wizytę u orzecznika, ale nasza informacja ląduje w skrzynce pocztowej pod tym adresem, który jest wpisany w e-ZLA a nie pod tym, pod którym chory w czasie zwolnienia przebywa – mówi Kowalska-Matis.

Czytaj więcej

Na zwolnieniu lekarskim można wyjechać za granicę

Rzeczniczka podkreśla, że w zwolnieniu nie powinien być wpisany adres zameldowania, lecz adres aktualnego pobytu.

- Wiele osób mieszka w wynajętych mieszkaniach, ale są zameldowane dalej u rodziców. Studenci wyjeżdżają na uczelnie do innych miast lub podejmują pracę w innej miejscowości niż miasto rodzinne, bez aktualizowania danych w ZUS. To prosta droga do problemów – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Zdarza się, że pracownik ZUS podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nie zastaje chorego pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim. Jeśli chory zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i nie zgłosił tej zmiany w ZUS i u swojego pracodawcy, może stracić zasiłek chorobowy. A jeśli zasiłek został już wypłacony, to ZUS może zażądać jego zwrotu.

Można tego uniknąć, lecz należy upewnić się, czy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na adres, pod którym będziemy przebywać. Adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.

- Zdarza się, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny, ale zapominamy o tym żeby poprosić lekarza żeby wpisał właściwy adres – mówi rzeczniczka.

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać kontrole. Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego). Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia weryfikacji w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.