Banki, które podpiszą umowę z Ministerstwem Rodziny, będą mogły uruchamiać specjalne subkonta, na które będą wpływały wyłącznie środki przeznaczone na finansowe wsparcie rodzin – świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne. W ten sposób będą one chronione przed egzekucja komorniczą.

– Subkonto będzie bezpłatne, a decyzja o jego założeniu będzie należała do świadczeniobiorców – wyjaśniła minister Elżbieta Rafalska na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Obecnie komornik, zajmując konto bankowe, nie przejmuje nad nim kontroli, i nie wie, jakie środki na nie wpływają. Zdarza się więc, że zajmowane są także kwoty, które nie powinny podlegać egzekucji.

Polacy ruszyli po 500+. W ciągu dwóch miesięcy od startu programu rodzice i opiekunowie złożyli 2,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze – ponad 1,95 mln w urzędach i ok. 0,55 mln przez internet. Tak wynika z danych przekazanych na poniedziałkowej konferencji. W gminach złożono ponad 1,94 mln wniosków: najwięcej na Mazowszu (ponad 251 tys.), w Wielkopolsce (ponad 197 tys.) oraz na Śląsku (ponad 192 tys.). Rodziny złożyły już ok. 550 tys. wniosków online. Najwięcej na Mazowszu (ponad 108 tys.), na Śląsku (ponad 71 tys.) oraz w Wielkopolsce (ponad 53 tys.).

Do 31 maja wydano 1,6 mln decyzji, a wypłacono ponad 2,2 mld zł. Program Rodzina 500+ ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.