Chodzi o emerytury ustalone w czerwcu w ubiegłych latach (2009-2019) oraz pochodne im renty rodzinne.

Zgodnie z dodanym 18 września 2021 r. - na mocy ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku, waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Regulacja ma zastosowanie do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r.

Czytaj więcej

ZUS wypłaca wyrównania czerwcowym emerytom

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił ten problem Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Przypomniał, że jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad ustawą, w opinii dla senackiej komisji, RPO wskazał, że nie przewidziano regulacji, które dawałyby możliwość ustalenia na nowo wysokości emerytury (z uwzględnieniem zmian dotyczących sposobu waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego), osobom, którym obliczono wysokość emerytury w czerwcu w latach poprzednich. Stosowne poprawki zostały wniesione przez Senat. 11 sierpnia 2021 r. odrzucił je jednak Sejm.

- Niezrozumiałe jest wprowadzenie ustawowych regulacji jedynie na przyszłość - pisze zastępca RPO Stanisław Trociuk i prosi minister Marlenę Maląg o stanowisko w sprawie rozwiązania tego problemu.