Nowelizacja przewiduje, że obsługę programu "Rodzina 500+" od 1 stycznia 2022 r. przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił zmiany w programie Rodzina 500+

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie już można złożyć wniosku o 500+ w postaci papierowej w siedzibie gminy lub przesłać go pocztą. Trzeba będzie to zrobić wyłącznie online. Zmieni się też forma wypłaty świadczenia: 500+ dostaniemy przelewem na konto. Nie będzie już możliwości przekazów pocztowych lub wypłaty w kasie gminy.

W celu umożliwienie osobom „wykluczonym cyfrowo” składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy na podstawie, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wnoszenie innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego oraz odbiór decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.

Zgodnie z szacunkami rządu, dzięki zmianom w ciągu dziesięciu lat budżet zaoszczędzi 3,1 mld zł. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą wniosków o 300+.