Uczestnikom sondażu zadano pytanie: "W ostatnim czasie media informują o środkach, które decyzją ministra edukacji Przemysława Czarnka zostały przeznaczone między innymi na dotacje albo zakup nieruchomości przez fundacje, które są blisko partii Prawa i Sprawiedliwości. Jak ocenia Pan(i) takie działania?".

70 proc. respondentów odparło, że takie działania ocenia źle, przy czym 50 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 20 procent - "raczej źle".

Pozytywnie decyzję ministra edukacji i nauki oceniło 16 proc. pytanych - 11 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej dobrze", a 5 proc. - "zdecydowanie dobrze".

Czytaj więcej

"Willa plus". Minister Czarnek w Sejmie: Gdzie tu jest jakakolwiek afera?

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 14 proc. respondentów.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar 7 i 8 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia - podało TVN24.

We wtorek na posiedzeniu Sejmu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprezentowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka. - Oto wniosek o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji kumpla z partii albo parafii kupuje willę w centrum Warszawy. "Willa plus" to zalegalizowane złodziejstwo - mówiła.

Czytaj więcej

Niestali eksperci Czarnka. Jak zmieniano skład zespołu, który opiniował wnioski w konkursie „Willa plus”

Posłanka Lewicy odniosła się w ten sposób do krytykowanego przez opozycję konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", w ramach którego resort kierowany przez Przemysława Czarnka (PiS) przeznaczył 40 mln zł na wsparcie ponad 40 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczą zakupu nieruchomości, w tym w Warszawie, część mediów określa sprawę jako "program willa plus".

Z sejmowej mównicy Przemysław Czarnek odpierał zarzuty dotyczące programu. - We wszystkich wnioskach, w których były jakiekolwiek braki, był kontakt z fundacjami i każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące jej wniosek - mówił.

Minister zaznaczył, że w zawartych umowach podmioty zobowiązały się do prowadzenia w przedmiotowych nieruchomościach "działalności edukacyjnej na potrzeby konkretnego projektu edukacyjnego". - Nie można tego przeznaczyć na cokolwiek innego, to nie idzie w prywatne ręce. Nawet jeśli po zakończeniu projektu - a trwałość projektu we wszystkich unijnych konkursach jest pięcioletnia - ktoś chciałby zbyć tę nieruchomość, to (pieniądze - red.) nie idzie do prywatnych kieszeni, tylko na cele statutowe fundacji, bo tak stanowi prawo fundacji, i wy to wiecie - przekonywał Czarnek, zwracając się do posłów opozycji.

Dodał, że organizacje uczestniczące w konkursie podpisują aneksy, "zgodnie z którymi nie będzie można zbyć tej nieruchomości przez 15 lat".