"Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący i rzecznicy Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec z całą stanowczością potępiają trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i jej integralności terytorialnej" - czytamy we wspólnej rezolucji, opublikowanej w serwisie internetowym Sejmu.

"Rosja w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne oraz dąży do trwałego zniszczenia pokojowego porządku europejskiego. Wojna ta zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Jej niszczycielskie skutki są odczuwalne także na całym świecie" - głosi oświadczenie, pod którym podpisali się m.in. przewodniczący polskiej i niemieckiej komisji spraw zagranicznych, Marek Kuchciński oraz Michael Roth.

Czytaj więcej

Ławrow twierdzi, że brak barier dla eksportu zboża z Ukrainy

W rezolucji kierownictwa Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu oraz Bundestagu zaznaczono, że ukraińska ludność cywilna jest narażona na "niezmierne cierpienia ze strony armii rosyjskiej". "Celowe zabijanie ludności cywilnej, gwałty i używanie broni zakazanej prawem międzynarodowym, które wyszły na jaw, to odrażające zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, które koniecznie muszą być zbadane i ukarane" - podkreślono. Zdaniem sygnatariuszy, zbrodniarze wojenni muszą zostać indywidualnie pociągnięci do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. "Zdecydowanie popieramy dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego i ukraińskie organy ścigania, którym doradza Misja Doradcza UE Ukraina. (...) Ponadto popieramy postępowanie Ukrainy przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości" - czytamy.

W rezolucji przedstawiciele Sejmu i Bundestagu potwierdzili "wspólne zobowiązanie do dalszego wspierania Ukrainy za pomocą środków dyplomatycznych, politycznych, gospodarczych i humanitarnych oraz do podtrzymywania jej zdolności do obrony poprzez dostarczanie broni zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i grupą G7". "Dotyczy to również dostaw broni ciężkiej" - zaznaczono. Deputowani opowiedzieli się za zaostrzeniem sankcji przeciw Rosji, a za najwyższy priorytet uznali "jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich dostawców energii".

"Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny. Wzywamy rząd rosyjski, a przede wszystkim prezydenta Putina, do natychmiastowego zaprzestania ataków na Ukrainę, bezzwłocznego wycofania wojsk rosyjskich z tego kraju oraz powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego" - napisano w opublikowanej w poniedziałek rezolucji.