Buteflika pełnił urząd głowy państwa przez dwadzieścia lat. Zrezygnował z funkcji w roku 2019 po masowych protestach oraz naciskach ze strony armii.

Abdelaziz Buteflika był weteranem wojny o niepodległość. Od 1963 do 1979 pełnił również funkcję ministra spraw zagranicznych. Jego wybór na prezydenta Algierii w roku 1999 przyczynił się do zakończenia wojny domowej pomiędzy fundamentalistami islamskimi a rządem algierskim.

Nowowybrany prezydent postanowił zaprowadzić porządek metodami pokojowymi. Po wyborach ogłosił chęć przeprowadzenia amnestii dla rebeliantów którzy dobrowolnie złożą broń. Propozycja prezydenta została poddana pod głosowanie w referendum, program pojednania narodowego poparło 98 proc. wyborcówB

  Buteflika przyczynił się do zakończenia wojny domowej pomiędzy fundamentalistami islamskimi a rządem algierskim.

Po rozwiązaniu kwestii wojny domowej, uregulował sytuację mniejszości berberyjskiej. Za jego rządów wprowadzono poprawkę konstytucji, wedle której język berberyjski stał się drugim językiem urzędowym kraju. Zmiana zahamowała widoczne w poprzednich latach napięcia pomiędzy rządem a Berberami. Prezydent odstąpił tym samym od prowadzonej przez poprzednie rządy polityki arabizacji.

Czytaj więcej

Prezydent Buteflika długo się żegna

Rządy Butefliki związane są z liberalizacją gospodarki. Polityka ta w połączeniu z podwyższeniem cen ropy naftowej przyczyniła się do poprawy sytuacji ekonomicznej. Napływające do kasy państwa pieniądze prezydent wykorzystał do inwestycji w obiekty i infrastrukturę użyteczności publicznej, w tym mieszkania komunalne.

Od grudnia 2010 do kwietnia 2011 roku przez kraj przetoczyła się fala protestów antyrządowych na fali arabskiej wiosny. W rezultacie wystąpień, władze ogłosiły zniesienie obowiązującego od 1992 roku stanu wyjątkowego i obniżenie cen żywności. Wystąpienia w porównaniu z krajami regionu miały niewielki wymiar.

Po udarze w roku 2013 Abdelaziz Bouteflika rzadko brał udział w uroczystościach publicznych. Mimo choroby, w 2014 został wybrany na czwartą kadencję. Zrezygnował w 2019, po masowych protestach społecznych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ