Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Polską Razem może liczyć na głosy 34 procent ankietowanych. To skok o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego, listopadowego badania.

Platforma Obywatelska zdobyła 31 procent, a próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (8 procent), Sojusz Lewicy Demokratycznej i Kongres Nowej Prawicy (po 5 procent).

W poprzednim badaniu przeprowadzonym w listopadzie PiS otrzymał poparcie 28 procent głosujących, a Platforma Obywatelska - 32. SLD popierało 7 procent ankietowanych, a PSL i KNP - po 5 procent.

Według ostatniego sondażu, 11 procent badanych zadeklarowało, że nie wiem, na kogo oddać głos. W listopadzie niezdecydowanych było 20 procent.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-11 grudnia 2014 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów w wieku powyżej 18 roku życia.