Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w ustawie o PIT są tzw. inne źródła (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). Za przychody te uważa się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (zob. art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), tj. kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (zob. art. 20 ust. 2 ustawy o PIT).