To efekt  postulatów podatników zgłaszanych za pomocą aplikacji „Głos podatnika".

Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość przed 1 stycznia 2019 r. i chcieli skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, musieli wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca dwuletniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość. W przypadku osób, które sprzedały mieszkanie czy dom w 2018 r. termin mija z końcem 2020 r.

Tymczasem od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Minister Finansów postanowił pójść podatnikom na rękę i wydać rozporządzenia, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości.