Czy korzystanie z ulgi prorodzinnej nadal sprawia trudności?

Podatnicy wciąż mają wątpliwości. Najczęściej pytają, czy mają prawo do ulgi, jeśli ich dziecko urodziło się w trakcie 2020 r. Odpowiedź jest twierdząca. Nawet jeśli przyszło na świat 31 grudnia, odliczą od podatku 92,67 zł ulgi za grudzień. Jeśli urodziło się np. 25 listopada, odliczą ulgę za dwa miesiące.

Czytaj także:

Jak skorzystać z ulg podatkowych przy rocznym rozliczeniu PIT

Darowizny: Dla skarbówki ważne są formalności

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaświadczenie z banku

Po rozwodzie więcej problemów z podatkiem

Żeby skorzystać z ulgi rodzinnej, trzeba spełnić pewne warunki

Większa ulga na walkę z koronawirusem

Darowizna z podatkową korzyścią

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

Kiedy rodzic może stracić prawo do ulgi?

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji z całodobowym utrzymaniem w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Może to być np. placówka opiekuńczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich czy zakład poprawczy.

Rodzic traci też prawo do ulgi, jeśli dziecko wstąpiło w związek małżeński, bo zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez zawarcie małżeństwa niepełnoletni uzyskuje pełnoletność.

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Łatwo stracić prawo do ulgi na wciąż uczące się dziecko do ukończenia 25. roku życia. Rodzice mogą skorzystać z ulgi, jeśli roczne dochody pełnoletniego dziecka nie przekroczą 3089 zł. To niewielka kwota, a wielu rodziców nie ma świadomości, że ich dziecko ją przekroczyło, np. pracując dorywczo w weekendy.

U rodziców wychowujących jedno dziecko ważna jest wysokość ich zarobków. Nie mogą przekroczyć 112 tys. zł rocznie (limit ten dotyczy małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko) oraz 56 tys. zł rocznie (dotyczy osób niebędących w związku małżeńskim).

A jeśli ktoś ma zbyt niski podatek, by odliczyć ulgę?

Gdy podatek do zapłaty jest niższy niż kwota ulgi, rodzice mają prawo do otrzymania różnicy między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą podatku do zapłaty. Przykładowo jeśli rodzic ma do zapłaty 2000 zł podatku i troje dzieci, przysługuje mu 4224,12 zł ulgi (2224,08 zł na dwoje dzieci i 2000,04 zł na trzecie). Odliczy wówczas od podatku tylko 2000 zł i otrzyma zwrot 2224,12 zł. Jednak kwota zwrotu nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wskazanych w zeznaniu (nie uwzględnia się składek na ubezpieczenie społeczne, które podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaliczy do kosztów uzyskania przychodów). Oznacza to, że otrzyma 2224,12 zł, jeśli w 2020 r. wpłacił do ZUS składki co najmniej tej wysokości.