Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia związanego z wdrożeniem pakietu VAT e-commerce. Chodzi o zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Będzie to dotyczyć sprzedaży z zastosowaniem tzw. procedur szczególnych: One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).

Projekt zakłada, że podatnicy, którzy rozliczają się w tych procedurach, nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów. Jeśli przedmiotem transakcji będą towary lub usługi takie jak m.in. sprzedaż sprzętu elektronicznego, perfum, tytoniu, części samochodowych, nie będzie bezwzględnego obowiązku prowadzenia ewidencji (tzw. obowiązek ewidencji transakcji od 1 złotówki). Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla dostawy towarów dokonywanych przez Pocztę Polską.

Czytaj też:

Pakiet e-commerce – zmiany w VAT nie tylko w branży handlu elektronicznego

Ministerstwo ocenia, że zobowiązanie podmiotów rozliczających się w procedurach szczególnych do stosowanie kas byłoby "sprzeczne z ideą pakietu VAT e-commerce i uproszczeń jakie niesie procedura szczególna OSS/IOSS". Przedsiębiorcy i tak muszą ewidencjonować sprzedaż objętą OSS/IOSS w formie elektronicznej, odrębnie dla każdego państwa członkowskiego. Ewidencję należy przechowywać przez dziesięć lat i udostępniać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na żądanie organów podatkowych.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący usługi lub dokonujący dostaw na rzecz konsumentów w UE nie będą musieli rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których świadczą te usługi lub wysyłają towary. Mogą składać deklaracje i płacić VAT w jednym państwie członkowskim (państwie identyfikacji) za pośrednictwem OSS.

Etap: opiniowanie