We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne orzeczenie dla osób, które zyskami ze sprzedaży nieruchomości muszą podzielić się z fiskusem.

Sąd odniósł się do pojęcia nakładów, które podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w razie odpłatnego zbycia mieszkania czy domu. To one były główną osią sporu. Z akt sprawy wynika, że w marcu 2008 r. podatniczka nabyła w drodze darowizny udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. W grudniu tego samego roku sprzedała go za 120 tys. zł.

Kobieta była zmuszona rozliczyć się z fiskusem. Odpłatne zbycie określonych nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podlega PIT. Podatek wynosi 19 proc. Podstawą jego obliczenia jest dochód, czyli różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a określonymi kosztami.

Fiskus i podatniczka nie mogli dojść do porozumienia, jakie wydatki mogą być zaliczone do kosztów transakcji. Urzędnicy przypominali, że kosztem są m.in. udokumentowane nakłady zwiększające wartość rzeczy i praw. Za uzasadnione uznali odwołanie się do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r., zawierającego wykaz wydatków na remont i modernizację mieszkania, o które zmniejszał się PIT.

Ich zdaniem wydatki na wyposażenie mieszkania (zestaw kuchenny, zmywarka) nie są nakładem zwiększającym wartość nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił tego stanowiska. Za niedopuszczalne uznał posiłkowanie się rozporządzeniem z 1996 r. Po pierwsze – zostało uchylone z początkiem 2004 r. Po drugie – określa zakres wydatków na remont i modernizację, który jest węższy od pojęcia nakładów. WSA nie zgodził się też, że do rozliczenia kosztów konieczna jest faktura VAT.

Sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który co do zasady utrzymał w mocy orzeczenie WSA. Zgodził się, że pojęcie nakładów, które mogą być kosztem podatkowym podczas sprzedaży nieruchomości, należy interpretować szeroko. Wydatki np. na szafy wnękowe czy trwałą zabudowę kuchenną podwyższają wartość nieruchomości. I jako związane z przychodem stanowią koszty takiej transakcji.

Sąd wprowadził jednak istotną korektę do uzasadnienia WSA. Jak podkreślił sędzia NSA Antoni Hanusz, by nakłady mogły być kosztem podczas sprzedaży nieruchomości, muszą być udokumentowane fakturą VAT. Wynika to wprost z art. 22 ust. 6e ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny.