Kto rozliczy VAT od zaimportowanych towarów w przypadku zbycia ZCP

Podatnik, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część i nadal je prowadzi, może korzystać w rozliczeniach podatku od towarów i usług z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa lub ZCP.

Publikacja: 07.08.2023 02:00

Kto rozliczy VAT od zaimportowanych towarów w przypadku zbycia ZCP

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2023 r. (0114-KDIP1-2.4012. 104.2023.1.JO).

Spółki z siedzibami w Wielkiej Brytanii (spółka zbywająca ZCP i spółka nabywająca ZCP) wystąpiły z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji przepisów podatkowych do dyrektora KIS w zakresie podatku od towarów i usług. Zainteresowanym będącym stroną postępowania jest spółka zbywająca ZCP zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Jej głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. W ramach prowadzonej w grupie reorganizacji, 1 marca 2022 r. (dzień transferu) polska spółka zawarła umowę sprzedaży ZCP ze spółką będącą członkiem tej samej grupy kapitałowej. Nabywca ZCP jest również zarejestrowany na potrzeby rozliczeń VAT w Polsce. Przedmiotem sprzedaży był zespół aktywów, które spółka zbywająca ZCP wykorzystywała do projektowania, produkcji oraz dystrybucji produktów określonej linii. W wyniku transakcji nabywca ZCP wstąpił w określone prawa i obowiązki sprzedawcy ZCP, m.in. wynikające z umów handlowych zawartych przed dniem transferu. Spółka nabyła ZCP w celu kontynuacji działalności prowadzonej przez zbywcę ZCP. Zawarta umowa zakładała cesję na rzecz nabywcy ZCP korzyści wynikających z umów, które sprzedawca mógł scedować bez zgody osób trzecich ze skutkiem od dnia transferu. W przypadku pozostałych umów zbywca ZCP zatrzymał wynikające z nich prawa. W takim przypadku wszelkie wygenerowane zyski i straty należą jednak do nabywcy ZCP i są przez niego ponoszone, a sprzedawca ZCP (na żądanie i koszt nabywcy ZCP) pomoże w egzekwowaniu tych umów. Spółka zbywająca ZCP wskazała, że przed dniem transferu składała zamówienia na towary u dostawców również z krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku niektórych transakcji, towary zamówione przed dniem transferu zostały dostarczone i dopuszczone do obrotu na terytorium UE w dniu lub po dniu transferu. Jako importer tych towarów na terytorium UE na dokumentach importowych wskazana jest spółka sprzedająca ZCP.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży