Kto rozliczy VAT od zaimportowanych towarów w przypadku zbycia ZCP

Podatnik, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część i nadal je prowadzi, może korzystać w rozliczeniach podatku od towarów i usług z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa lub ZCP.

Publikacja: 07.08.2023 02:00

Kto rozliczy VAT od zaimportowanych towarów w przypadku zbycia ZCP

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2023 r. (0114-KDIP1-2.4012. 104.2023.1.JO).

Spółki z siedzibami w Wielkiej Brytanii (spółka zbywająca ZCP i spółka nabywająca ZCP) wystąpiły z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji przepisów podatkowych do dyrektora KIS w zakresie podatku od towarów i usług. Zainteresowanym będącym stroną postępowania jest spółka zbywająca ZCP zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Jej głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. W ramach prowadzonej w grupie reorganizacji, 1 marca 2022 r. (dzień transferu) polska spółka zawarła umowę sprzedaży ZCP ze spółką będącą członkiem tej samej grupy kapitałowej. Nabywca ZCP jest również zarejestrowany na potrzeby rozliczeń VAT w Polsce. Przedmiotem sprzedaży był zespół aktywów, które spółka zbywająca ZCP wykorzystywała do projektowania, produkcji oraz dystrybucji produktów określonej linii. W wyniku transakcji nabywca ZCP wstąpił w określone prawa i obowiązki sprzedawcy ZCP, m.in. wynikające z umów handlowych zawartych przed dniem transferu. Spółka nabyła ZCP w celu kontynuacji działalności prowadzonej przez zbywcę ZCP. Zawarta umowa zakładała cesję na rzecz nabywcy ZCP korzyści wynikających z umów, które sprzedawca mógł scedować bez zgody osób trzecich ze skutkiem od dnia transferu. W przypadku pozostałych umów zbywca ZCP zatrzymał wynikające z nich prawa. W takim przypadku wszelkie wygenerowane zyski i straty należą jednak do nabywcy ZCP i są przez niego ponoszone, a sprzedawca ZCP (na żądanie i koszt nabywcy ZCP) pomoże w egzekwowaniu tych umów. Spółka zbywająca ZCP wskazała, że przed dniem transferu składała zamówienia na towary u dostawców również z krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku niektórych transakcji, towary zamówione przed dniem transferu zostały dostarczone i dopuszczone do obrotu na terytorium UE w dniu lub po dniu transferu. Jako importer tych towarów na terytorium UE na dokumentach importowych wskazana jest spółka sprzedająca ZCP.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej