Rezygnacja z wykupu leasingowanego pojazdu jest usługą

Wypłata premii pieniężnej na rzecz leasingobiorcy tytułem nieskorzystania przez niego z prawa wykupu leasingowanego samochodu jest wynagrodzeniem za usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, od której przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego.

Publikacja: 12.06.2023 02:00

Rezygnacja z wykupu leasingowanego pojazdu jest usługą

Foto: AdobeStock

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 września 2022 r. (0114-KDIP4-2.4012.377.2022.1.MC).

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła usługi leasingu operacyjnego i finansowego oraz najmu długoterminowego głównie na rzecz przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT. Oprócz standardowych postanowień umownych w kontraktach znajdowały się również klauzule, w świetle których leasingobiorca po zakończeniu podstawowego okresu leasingu był uprawniony do wykupu pojazdu po bardzo okazyjnej cenie (zazwyczaj niższej niż jego wartość rynkowa). Skorzystanie z prawa wykupu wymagało wcześniejszego zgłoszenia woli nabycia pojazdu po zakończeniu okresu leasingu. Ze względów biznesowych spółka postanowiła podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby pojazdów, które po zakończeniu umowy miały pozostawać własnością spółki. W tym celu leasingobiorcom, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosili chęć skorzystania z prawa wykupu pojazdu, spółka postanowiła wypłacać specjalną gratyfikację (premię), w zamian za którą leasingobiorcy mieli odstępować od wykupu pojazdu. Leasingobiorcy, którzy takiej woli nie zgłosili, premii nie otrzymywali. Premia wypłacana była jednorazowo, po spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie przesłanek, m.in. po zapłacie wszystkich rat z tytułu leasingu, rozliczeniu szkód komunikacyjnych czy też wykonaniu zaległych napraw i przeglądów. Wypłata premii miała formę pieniężną, a spółka nie przewidywała alternatywnych form jej zapłaty, jak np. kompensaty z tytułu niezapłaconych rat leasingowych. Spółka zawnioskowała o potwierdzenie prawidłowości podejścia, zgodnie z którym premia stanowiła wynagrodzenie za usługę świadczoną przez leasingobiorcę na rzecz spółki, a w efekcie spółce przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej przez leasingobiorcę.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego