Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania zarządzanej spółki kapitałowej to nieodłączny element rzeczywistości menadżerskiej. Jedną z jej odsłon jest uregulowana w art. 116 ordynacji podatkowej [o.p.] odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki kapitałowej wobec Skarbu Państwa. W porównaniu do cywilnoprawnych podstaw odpowiedzialności, ta została zaostrzona w interesie fiskusa. Ma to określone konsekwencje.

Krąg odpowiedzialnych