W praktyce kontrakty długoterminowe oparte są na różnych formatach. W Polsce coraz więcej inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest na podstawie międzynarodowego standardu umów budowlanych – warunków kontraktowych FIDIC. W tym zakresie, szczególne uwarunkowania standardu FIDIC mogą mieć wpływ na moment rozpoznania przychodów i kosztów z tytułu realizowanego kontraktu długoterminowego.

Standard FIDIC