Prawo wyboru pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem zostało zlikwidowane. Podatnicy nie mogą zatem kontynuować opodatkowania takiego wynajmu skalą podatkową, nie mogą również dokonać przejścia na tę formę opodatkowania.

Od 1 stycznia 2023 r. przychody z najmu prywatnego opodatkowane są 8,5 proc. lub 12,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Pierwsza – 8,5 proc. stawka ryczałtu ma zastosowanie do podatników, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczy 100 000 zł, natomiast 12,5 proc. stawka ryczałtu dotyczy z kolei osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku przekroczy 100 000 zł.