Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W trakcie roku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wpłacają w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy. Remanent więc wpływa na końcowe rozliczenie podatku dochodowego.