W ramach działań polegających na przeciwdziałaniu gospodarczo – społecznych skutkom choroby Covid-19 podniesione zostały limity zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 lit. b, pkt 67 i pkt 78 lit. b ustawy o PIT. Zmiana ta ma charakter przejściowy i wynika z dodanego do ustawy o PIT art. 52l.

Czytaj więcej

Świadczenia socjalne nadal z wyższym limitem zwolnienia z PIT