Zgodnie z ustawą o VAT tylko do końca marca 2023 roku przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT:

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,