Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące poboru podatku u źródła. Przepisy te przewidują bardziej rygorystyczne niż dotychczas zasady poboru podatku u źródła od należności wypłacanych na rzecz nierezydentów, w tym z tytułu dywidend. Podatnicy, którzy nie byli w stanie dostosować się do nowych regulacji decydują się na zmianę uchwał w sprawie przeznaczenia zysku. Może to rodzić konieczność opodatkowania przychodów z nieodpłatnych świadczeń.