Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest fundamentalnym prawem podatnika, stojącym u podstaw zasady neutralności podatku od towarów i usług. Prawo do odliczenia VAT nie przysługuje jednak w każdym przypadku. Istnieją sytuacje, w których ustawodawca wprowadził ograniczenia.

Zakres wyłączenia