Na gruncie VAT należy odróżnić różne formy przerzucania kosztów, nie zawsze będzie się to wiązało z koniecznością wystawienia refaktury.

Forma przerzucania kosztów