Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 orzekł, iż podatnik (wierzyciel) może skorzystać z ulgi na złe długi tj. skorygować należny VAT w związku z brakiem zapłaty za wystawione przez siebie faktury również w sytuacji, gdy część warunków wskazanych w przepisach polskiej ustawy o VAT nie było spełnionych. Wynika to z braku zgodności polskich przepisów z dyrektywą VAT.