Leasing operacyjny samochodu w euro

Spółka do rozliczenia w kosztach podatkowych rat leasingowych, zastosuje kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania faktury, z uwzględnieniem różnic kursowych i limitu kosztów. Natomiast wartość samochodu osobowego wyrażoną w walucie euro powinna przeliczyć po kursie z dnia zaistnienia zdarzenia gospodarczego, tj. zawarcia umowy leasingu.

Publikacja: 06.12.2022 23:20

Leasing operacyjny samochodu w euro

Foto: Adobe Stock

Na podstawie art.17a pkt 1 ustawy o CIT, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (dalej: finansujący), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (dalej: korzystający), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego