Lidia Rubińska

Pilnowanie terminów w postępowaniu sądowym to obowiązek

Urzędnicy mają przekazać do sądu skargę obywatela, przedsiębiorcy czy podatnika na czas. Za spóźnienie grozi im grzywna i to niezależnie, co stanie się ze skargą.

Z dofinansowania nie odliczymy ulgi B+R

Rozliczając ulgę na badania i rozwój nie można w niej uwzględnić kosztów pokrytych dofinansowaniem ze środków otrzymanych z budżetu UE.

Urzędnik ma pewną swobodę, ale nie może chodzić na skróty

Postępowanie kończące się rozstrzygnięciem uznaniowym musi być przeprowadzone w sposób wszechstronny, wnikliwy, z zachowaniem wszystkich reguł.

Unieważnione umowy kredytowe w walucie to podatkowy kłopot

Przychód, który został w przeszłości rozpoznany przez bank, nie może przekształcić się w koszt uzyskania przychodów.

Korekta faktury za energię elektryczną

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Jak zaksięgować faktury korygujące

Mimo obniżenia podstawy opodatkowania nie trzeba mieć dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty w przypadku wystawienia faktury korygującej w postaci ustrukturyzowanej. Uproszczenie to nie obowiązuje poza systemem KSeF.

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego pracownika bez PIT

Zwrot pracownikowi kosztów za używanie jego samochodu w celach służbowych jest wyrównaniem uszczerbku majątkowego. Ryczałt nie jest zatem przychodem podatkowym w PIT.

Kiedy pracodawca zaliczy wydatki na catering do kosztów uzyskania przychodów

Wydatki na catering dla pracowników mogą stanowić dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów. Zapewnienie pracownikom posiłków można uznać za przejaw starań pracodawcy o poprawę warunków i atmosfery pracy, a w konsekwencji zwiększania jej wydajności, co ma wpływ na osiągane przychody.

Wynajem pracowników z 23-proc. stawką VAT

Wypożyczanie pracowników między firmami jest dopuszczalne, jednak wymaga porozumienia między pracodawcami i zgody osób zatrudnionych.

Gdzie są opodatkowane usługi na zagranicznej nieruchomości

W przypadku usług wykonywanych na rzecz konsumentów pochodzących z krajów UE podatek należny może być przez wynajmującego rozliczony w unijnej procedurze OSS za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.