Lidia Rubińska

Rozliczenie składki zdrowotnej – kto będzie musiał dopłacać

Przepisy umożliwiają niektórym przedsiębiorcom preferencyjne rozliczenie składek na własne ubezpieczenie zdrowotne oraz osób z nimi współpracujących.

Stawka podatku CIT po przekształceniu spółki

Po restrukturyzacji można płacić podatek według preferencyjnej stawki podatku.

Leasing operacyjny samochodu w euro

Spółka do rozliczenia w kosztach podatkowych rat leasingowych, zastosuje kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania faktury, z uwzględnieniem różnic kursowych i limitu kosztów. Natomiast wartość samochodu osobowego wyrażoną w walucie euro powinna przeliczyć po kursie z dnia zaistnienia zdarzenia gospodarczego, tj. zawarcia umowy leasingu.

Gdzie zapłacić podatek od najmu mieszkania w Hiszpanii

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczą najem jako dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w kraju położenia nieruchomości.

PIT i ZUS od kart lunchowych dla pracowników

Pracodawca może rozważyć sfinansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych firmy lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jak rozliczyć zapomogę udzieloną pracownikowi z Ukrainy

Jednorazowe wsparcie finansowe wypłacone z pieniędzy firmowych może być uznana za działalność socjalną i nie będzie dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu.

Najem czy leasing – co się bardziej opłaca

Przedsiębiorcy często decydują się na wynajem albo leasing samochodów w celach firmowych. Zarówno wydatki związane z leasingiem jak i z najmem mają oni prawo rozliczać w kosztach uzyskania przychodów.

Nieodpłatne użyczenie lokalu uchodźcy z Ukrainy bez PIT

Użyczenie mieszkania i dary dla uchodźców są zwolnione z podatku dochodowego.

Zwrot podatku po wykreśleniu z rejestru podatników VAT

Firma może łatwo stracić status podatnika podatku od towarów i usług i o tym nie wiedzieć.

Można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną

Organy skarbowe zgadzają się na wsteczną rejestrację do celów podatku od towarów i usług i jego odliczenie.