Lidia Rubińska

Gdzie rozliczyć dochody z pracy za granicą

Żeby rozstrzygnąć czy Polak pracujący w innym kraju zapłaci podatek w Polsce, trzeba najpierw ustalić gdzie mieszka. Najlepiej udokumentować to certyfikatem rezydencji.

Ulga na złe długi z uproszczeniami

Po zmianach, które wejdą w życie 1 października, wierzyciel będzie mógł skorygować VAT należny od czynności, za które nie dostał zapłaty, nawet jeśli dłużnik jest w trakcie likwidacji, postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Strony muszą zaakceptować przyczyny korekty

W przypadku zwrotu zakupionego towaru dochodzi do zmiany podstawy opodatkowania. Strony transakcji powinny udokumentować tę okoliczność, np. poprzez spisanie protokołu przyjęcia oddawanych produktów.

Handlować kryptowalutą można bez działalności gospodarczej - niezmienna 19 proc. stawka PIT dla dochodu

Dochodu ze sprzedaży wirtualnej waluty nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali oraz podatkiem liniowym. Jest on zawsze obciążony 19-proc. stawką PIT.

CIT: zaliczki uproszczone w spółce komandytowej

Spółka komandytowa nie może już kontynuować wpłaty zaliczek uproszczonych wpłacanych przez jej wspólników.

Jak rozliczyć w kosztach pensje pracowników produkcji po podziale spółki?

Wynagrodzeń osób pracujących w produkcji oraz opłacanych za nie składek ZUS nie należy wiązać z wytwarzaniem wyrobów gotowych. Nie można ich więc bezpośrednio powiązać z osiągniętym przychodem.

Jak opodatkować sprzedaż ośrodka wczasowego

Sprzedaż obiektu wczasowego wykorzystywanego na działalność socjalną zwiększa wpływy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ulga na wymianę kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy zobligowani do wymiany elektronicznego urządzenia rejestrującego dane ze sprzedaży towarów lub usług na urządzenie online mogą odliczyć od podatku należnego 90 proc. kwoty wydanej na ten zakup, nie więcej jednak niż 700 zł.

Maseczki i kombinezony bez PIT i ZUS

Jeśli pracownik dostanie z zakładu pracy odzież ochronną to nie płaci podatku i składek.

Odsetki od obligacji to przychód z zysków kapitałowych

W przypadku wykupu obligacji przychodem obligatariusza są jedynie odsetki wypłacone przez emitenta, a nie kwota nominalna wykupionych papierów wartościowych.