Obowiązkowe zabezpieczenie będzie wymagane m.in. dla prowadzenia składu celnego oraz magazynu czasowego składowania. Takie wymagania wynikają z nowego unijnego kodeksu celnego.

W nowych przepisach ujednolicono zasady stosowania zabezpieczeń dla wszystkich procedur. Będą w dużej mierze oparte na teraz funkcjonujących zasadach składania zabezpieczeń w procedurze tranzytu. Poza możliwością złożenia zabezpieczenia generalnego funkcjonować będzie m.in. złożenie zabezpieczenia w obniżonej wysokości lub nawet zwolnienie z tego obowiązku po spełnieniu określonych warunków.

Dla kwot potencjalnego długu celnego i innych należności przewidziano możliwość obniżenia wysokości składanego zabezpieczenia do 50 proc., 30 proc. lub 0 proc. kwoty referencyjnej. Dla zabezpieczenia kwot powstałego długu celnego wraz z innymi należnościami przewidziano możliwość obniżenia do 30 proc. kwoty referencyjnej. Możliwość taka jest jednak zarezerwowana tylko dla podmiotów posiadających określony status.

Pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego wydane przed 1 maja zachowają ważność nie dłużej niż do 1 maja 2019 r. lub do ponownej oceny. Pozwolenia te będą obejmowały zabezpieczenie generalne ważne na terytorium Polski i odpowiadały zabezpieczeniom składanym w pełnej wysokości (100 proc. kwoty referencyjnej). Ubieganie się o zgodę na złożenie zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości będzie więc wymagać wystąpienia z wnioskiem na nowych zasadach.

—Rafał Zajączkowski, starszy menedżer w Deloitte,

Adam Wosik, starszy konsultant w Deloitte