Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 27 lipca 2022 r. (I SA/Rz 272/22).

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług budowlanych. Na potrzeby działalności wykorzystuje samochód osobowy Porsche Cayman. Pojazd parkowany jest w godzinach pracy w miejscu prowadzonych inwestycji, a także pod siedzibą firmy, która jest jednocześnie miejscem zamieszkania podatnika. Podatnik wprowadził regulamin określający sposób używania samochodu wykluczający jego użycie do celów prywatnych. Ponadto podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz zgłosił pojazd przez formularz VAT-26 do urzędu skarbowego.