Krysztof Piwódzki

Nagrody w konkursach marketingowych są zwolnione z PIT

Uczestnictwo w konkursach nie jest czynnością o charakterze ekwiwalentnym, jego uczestnicy nie ponoszą wydatków związanych z ich udziałem i w związku z tym nie wykonują żadnych świadczeń w zamian za otrzymanie nagrody.

Parkowanie przed domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

Prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem nie może być ograniczane istnieniem potencjalnych możliwości wykorzystywania pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podatnika. Nawet najbardziej przemyślne zasady nie pozwalają bowiem wykluczyć użycia samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w tych sytuacjach, w których w grę wchodzi czynnik ludzki.