Od ostatniego podwyższenia limitu obrotów objętych zwolnieniem z VAT minęło prawie sześć lat. Przez ten czas ceny wzrosły ponad 30 proc. Tym samym realny poziom zwolnienia z VAT jest coraz niższy – argumentuje Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych. I proponuje jego podniesienie. Wystosowało w tej sprawie list do Ministerstwa Finansów.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 113 ustawy o VAT limit zwolnienia wynosi 200 tys. zł rocznie. – Przedsiębiorcy przekraczający tę kwotę są zmuszeni do podnoszenia cen oferowanych towarów i usług. To powoduje problemy ze sprzedażą – informuje stowarzyszenie. Podkreśla, że często okazuje się, iż limit zwolnienia został przekroczony pomimo mniejszych dochodów z działalności.

„Uważamy, że zwiększenie limitu zwolnienia w znaczny sposób wpłynęłoby na zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców i rozwój gospodarczy, o który tak mocno walczymy” – pisze stowarzyszenie. I proponuje, aby rząd wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyższy limit.

Czytaj więcej

Od 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego VAT 200 tys. zł