Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) nie regulują przedstawionej problematyki. Owszem, pewne uregulowania pojawią się w ustawie o PIT, ale z mocą obowiązującą dopiero od 1 stycznia 2023 r. Nie wiedzieć czemu Ministerstwo Finansów uważa, że przepisy, które jeszcze nie obowiązują, płatnicy wynagrodzeń powinni stosować już dzisiaj.

Istota problemu sprowadza się do ustalenia, w jakiej wysokości zakład pracy powinien skalkulować zaliczę na podatek, a tym samym w jakiej kwocie wypłacić wynagrodzenie netto, w okolicznościach kiedy wypłata jest naliczana pracownikowi, który w tym momencie już w danym zakładzie pracy nie pracuje.